https://elaway.io/no/elbillading-til-borettslag-og-sameie

 

Det er disse som drifter el-bil lading i Trolldalen borettslag.