https://elaway.io/elbillading/borettslag-sameie/ 

 

Det er disse som drifter el-bil lading i Trolldalen borettslag.