Besøksadresse

Trollveien 23

Post- fakturaadresse

Trolldalen 1 Borettlag
v/ Vansjø Boligbyggelag
Varnaveien 34
1532 Moss

Kommunikasjon

E-post til styret: styret@trolldalen1-brl.no
E-post til vaktmester: vaktmester@trolldalen1-brl.no
Tlf til vaktmester: 995 88 808
Tlf til styreleder: 918 64 900

Styret består av følgende medlemmer: 

Styreleder
Janne Ekelund, Trollstubben 4H, 918 64 900

Styremedlemmer
Trine Sagen,Trollveien 14 G (Passer på: Trollveien 10-15)
Anders Hagerup, Trollveien 19 E (Passer på: Trollveien 16-22)
Ole Andre Hagman, Trollveien 31 G, 995 88 808 (Passer på: Trollveien 23-31)
Jessica Blankenberg, Trollstubben 3A (Passer på: Trollstubben 1-9)
Robert Lee,Trollveien 11A (Passer på: Skredderveien 19)
Frode Aasgaard,Trollveien 26 F (Passer på: Skredderveien 17)

Vara
Linda Andal,Trollveien 29F (Passer på: Skredderveien 15)