Saker som du ønsker å ta opp med styret kan leveres i postkassen utenfor vaktmesterkontoret i underetg til Trollveien 23 (merk konvolutten STYRET), eller sendes på mail : styret@trolldalen1-brl.no

Husk at alle søknader/henvendelser alltid må være underskrevet med fullt navn og adresse. Anonyme henvendelser vil ikke bli besvart. Saker til styret må være inne en uke før styremøtet for å bli behandlet på førstkommende møte, dette for å få det inn i styreprotokollen.
styret@trolldalen1-brl.no

Planlagte styremøter frem til mai 2021-2022 er: (avvik kan forekomme)

16.08.21             kl.18.00     Styremøte VM kontoret

27.09.21             kl.18.00     Styremøte VM kontoret

25.10.21             kl.18.00     Styremøte VM kontoret

27.11.21             kl.16.00     Julegateåpning

29.11.21             kl.18.00     Styremøte VM kontoret

13.12.21             kl.18.00     Styremøte VM kontoret

31.01.22             kl.18.00     Styremøte VM kontoret

28.02.22             kl.18.00     Styremøte VM kontoret

28.03.22             kl.18.00     Styremøte VM kontoret

22.03.22             kl.18.00     Styremøte VM kontoret

25.04.22             kl.18.00     Styremøte VM kontoret