Saker som du ønsker å ta opp med styret kan leveres i postkassen utenfor vaktmesterkontoret i underetg til Trollveien 23 (merk konvolutten STYRET), eller sendes på mail : styret@trolldalen1-brl.no

Husk at alle søknader/henvendelser alltid må være underskrevet med fullt navn og adresse. Anonyme henvendelser vil ikke bli besvart. Saker til styret må være inne en uke før styremøtet for å bli behandlet på førstkommende møte, dette for å få det inn i styreprotokollen.
styret@trolldalen1-brl.no

Planlagte styremøter fremover er:

20.06.22              kl.18.00      Styremøte VM kontoret

15.08.22              kl.18.00      Styremøte VM kontoret

26.09.22              kl.18.00      Styremøte VM kontoret

31.10.22              kl.19.00      Styremøte VM kontoret

26.11.22              kl.16.00      Julegateåpning

28.11.22              kl.18.00      Styremøte VM kontoret

12.12.22              kl.18.00      Styremøte VM kontoret

30.01.23              kl.18.00      Styremøte VM kontoret

27.02.23              kl.18.00      Styremøte VM kontoret

27.03.23              kl.18.00      Styremøte VM kontoret

24.04.23              kl.18.00      Styremøte VM kontoret

Avvik kan forekomme.