Besøksadresse: 

Trollveien 23

Post- fakturaadresse: 

Trolldalen 1 Borettlag
v/ Vansjø Boligbyggelag
Varnaveien 34
1532 Moss

E-post til styret: styret@trolldalen1-brl.no
E-post til vaktmester: vaktmester@trolldalen1-brl.no
Tlf til vaktmester: 995 88 808
Tlf til styrelder: 918 64 900

Styret består av følgende medlemmer: 

Styrets leder:  Janne Ekelund,  Trollstubben 4 H Tlf: 918 64 900 kontaktperson for Trollstubben 1-9

Styremedlemmer:

  • Linda Andal, Trollveien 29 F, kontaktperson for: Skredderveien 19
  • Trine Sagen, Trollveien 14 G, kontakt person for: Trollveien 10-15
  • Anders Hagerup, Trollveien 19 E, kontakt person for: Trollveien 16-22
  • Jørund Follestad,  Skredderveien 15 B 41, kontaktperson for: Skredderveien 15
  • Frode Aasgaard,  Trollveien 26 F, kontaktperson for: Skredderveien 17
  • Ole-Andre Hagman, Trollveien 31 G, kontaktperson for: Trollveien 23-31
  • Robert Lee, Trollveien 11 A, kontaktperson for: Trollstubben 1-9