Saker som du ønsker å ta opp med styret kan leveres i postkassen utenfor vaktmesterkontoret i underetg til Trollveien 23 (merk konvolutten STYRET), eller sendes på mail : styret@trolldalen1-brl.no

Husk at alle søknader/henvendelser alltid må være underskrevet med fullt navn og adresse. Anonyme henvendelser vil ikke bli besvart. Saker til styret må være inne en uke før styremøtet for å bli behandlet på førstkommende møte, dette for å få det inn i styreprotokollen.
styret@trolldalen1-brl.no

Planlagte styremøter frem til mai 2020-2021 er: (avvik kan forekomme)

17.08.20             kl18.00      Styremøte
28.09.20             kl.18.00     Styremøte 
26.10.20             kl.18.00     Styremøte 
30.11.20             kl.18.00     Styremøte 
05.12.20             kl.16.00     Julegateåpning
14.12.20             kl.18.00     Styremøte 
25.01.21             kl.18.00     Styremøte 
22.02.21             kl.18.00     Styremøte 
22.03.21             kl.18.00     Styremøte 
19.04.21             kl.16.00     Styremøte