Husk at alle søknader/henvendelser alltid må være underskrevet med fullt navn og adresse. Anonyme henvendelser vil ikke bli besvart. Saker til styret må være inne en uke før styremøtet for å bli behandlet på førstkommende møte, dette for å få det inn i styreprotokollen.
styret@trolldalen1-brl.no

Planlagte styremøter frem til mai 2020 er: (avvik kan forekomme)

Mandag 27.05.19
Mandag 24.06.19 (siste møte før ferien) 
Mandag 19.08.19
Mandag 23.09.19
Mandag 28.10.19
Mandag 25.11.19
Mandag 16.12.19
Mandag 27.01.20
Mandag 24.02.20
Mandag 30.03.20
Mandag 20.04.20
Lørdag 18.04.20 blir det DUGNAD