Rehabilitering av rør

Beboermøte angående rørrehabiliteringen

Det blir møte mandag 21.juni 2021. På Verket scene. Møte for rekkehusene kl. 1700-1830. Møte for blokkene kl.1900-2030. Velkommen!
Les mer

RØR OG VÅTROMSREHABILITERING

Vi viser til tidligere befaringer, beboermøter og informasjonsskriv angående forprosjekt rør og våtromsrehabilitering i deres borettslag. Siden beboermøtet i september er det innhentet pristilbud fra entreprenører. Styrets innstilling etter evaluering og gjennomgang av innkomne pristilbud er at arbeidene ved et positivt vedtak i ekstraordinær generalforsamling da utføres av AF Gruppen AS ved gjensidig akseptert kontrakt.
Les mer

BEBOERINFORMASJON RØR OG VÅTROMSREHABILITERING TROLLDALEN 1 BRL

Styret ønsker å komme med litt info om hvor vi står i disse Covid-19 tider mtp prosjektet og minske rykter i laget. Styret hadde høsten 2020 møter med diverse firmaer som ønsker å regne på prosjektet. Utfra dette valgte vi og VBBL å gå i tettere dialog med noen tilbydere. Siden dette er ett så stort prosjekt ønsker vi å gå i minst mulig feller og bruker tiden godt med å innhente informasjon og kunnskap. Smittesituasjonen setter en stopp for store fysiske møter både med tilbydere og beboere i borettslaget.
Les mer

Generell orientering Blokkene og Rekkehusene

Orientering om hva som skal gjøres.
Les mer

Referat fra beboermøte september 2020

Takk for at dere har tatt oss godt imot når vi har vært på befaring. Det har gått veldig bra!
Les mer
  • 1
  • 2