På møtet gikk vi igjennom skadehistorikken til borettslaget, og hvor mye borettslaget har betalt i skadeserstatning de siste årene. Skade prosenten er på 166% og den bør ligge på ca 65%. Ved flere og flere skader vil forsikringspremien bare øke.

Det ble også gått igjennom levetiden til vann og avløpsrør. Konklusjonen er at alle rør bør byttes ut.

Det ble vist frem rør som er helt ødelagt som har vært på et bad her i borettslaget. I tillegg ble det vist bilder av ulike skader.

 

Prosjekt gruppen og styret jobber videre etter følgende plan:

November- tilbud vil bli innhentet fra entreprenører

Desember- tilbudsevaluering

Januar – beboermøter for orientering om tilbud, løsning og husleiekonsekvens

Februar – ekstraordinær generalforsamling

 

Ved positivt vedtak på generalforsamlingen i februar vil man kunne begynne å rigge i april og mulighet for oppstart i mai/juni/august 2021. Det blir ingen byggeaktivitet i juli eller rundt jul.

Alle vil få en detaljert fremdriftsplan for sin leilighet.

Alle vil få møte med entreprenøren minst 14 dager før oppstart. Her vil man avklare overflater, evt. tilvalg og/eller egne ønsker må være ferdig tenkt og tegnet før dette møtet. Alle valg utenom standard pakkene bekostes av beboer.

Det vil bli ekstra møter med de som har gjort større endringer på sine bad for å finne best mulig løsning for hver enkelt.

Alle vil ha mulighet til å bo i leiligheten. Det blir etablert dusj og toalettbrakker, og det vil bli mulighet for å vaske klær. Det blir satt opp støvdør til øvrige rom i leiligheten.

Det blir satt opp showrom hvor man kan se innredning og overflater.

 

Corona/Covid 19: Vi vil til enhver tid følge folkehelseinstituttet sine regler og anbefalinger. I tillegg vil vi kontakte kommunelegen ved behov.

 

Dersom det er noen spørsmål angående dette, er det bare å ta kontakt.

styret@trolldalen1-brl.no

 

Med vennlig hilsen

Styret og prosjektgruppen i

Trolldalen 1 brl.