Vi har ikke skrevet noen kontrakt med noen, og vi har ikke gjort noen avtaler som går utover det styret har lov til.

 

Vi må først få kunne gjennomføre ett beboermøte der styret og VBBL vil komme med info i prosjektet, dere beboere kan stille spørsmål, og der vil vi ha en estimert husleie økning til dere.

Videre må vi ha en Generalforsamling der vi stemmer over forslaget, opptak av lån osv.

 

For de av dere som har pusset opp bad i nyere tid, har alle godkjente papirer for utført arbeid av fagfolk og kvitteringer må levere kopier av dette på kontoret innen utgangen av April- 21. Vi MÅ ha disse i papirform i en konvolutt.

Det vil deretter bli gjort en vurdering mtp. kompesasjon

 

Styret vil komme tilbake til beboerne med informasjon om ny tid for beboermøter og ekstraordinær generalforsamling når disse møtene lar seg gjennomføre.

 

 

Evt. spørsmål rettes til: styret@trolldalen1-brl.no

Se også hjemmesiden for referat fra beoer møtene vi hadde i september.

 

 

Mvh

Styret – Trolldalen 1 Brl