Det er i en ekstraordinær generalforsamling hvor dere skal stemme over prosjektet.

I forkant av dette vil det være beboermøte med dere for gjennomgang av budsjett og kostnadskonsekvens. På grunn av pandemien og nedstegning har man ikke hatt anledning til å avholde beboermøter og ekstra ordinærgeneralforsamling. Når myndighetene åpner opp for dette vil vi gjennomføre ovennevnte beboermøte og ekstra generalforsamling.

Hva vil dette så si for dere?

En husleieøkning vil ligge på fra kr. ca. 1250-1500,- for minste leiligheter og ca.2000,- -2500/mnd for de største leiligheter. Dette avhenger av lånerente og nedbetalingstid.

I dette ligger det da nye bad og vaskerom, samt ny infrastruktur for dette i hele borettslaget iht. tidligere orientering. Viser også til orientering og utdelt skriv til dere og i beboermøtene som ble avholdt på Verket Scene 8 og 9. september 2020.

 

Evt. spørsmål kan rettes til   styret@trolldalen1-brl.no

Dette til orientering.

 

Vennlig hilsen

For Trolldalen 1 Borettslag

Øyvind Tomte Larsen

Vansjø Boligbyggerlag