Da samfunnet har åpnet litt mer opp, er det nå mulighet til å gjennomføre ett beboermøte. Styret ønsker at det brukes munnbind under møtet.

Vi inviterer til møte angående rørrehabilitering/våtromsrehabilitering og husleiekonsekvens.

Kun en fra hver husstand, og det er viktig at alle leverer registreringsskjema. 

Agenda:

-gjennomgang av prosjektet rørrehabilitering

-husleiekonsekvens

 

Vi følger Moss kommune sine Covid-19 regler. Pr.nå er vi på nasjonale regler. Vi har lov til å samle inntil 200 personer på tilviste plasser, og vi registrerer hvem som har møtt opp. Vi ønsker bruk av munnbind og ved sykdom bør man holde seg hjemme. 

Evt. spørsmål rettes til : styret@trolldalen1-brl.no 

Se også hjemmesiden for referat fra beboermøte vi hadde i september.