Det vil i løpet av september settes opp anleggsbrakker/rigg, diverse steder i borettslaget. Det vil være parkering for arbeiderne bak Skredderveien 15, i tillegg vil det være anleggsbrakker bak Skredderveien 17 og ved Trollveien 17/18 på gresset.

 

Det jobbes med å få laget en utstillingsbrakke som vil settes opp ved parkeringen ved Trollveien 23.

 

Fartsdumpene i Skredderveien vil ikke bli montert imens rehabiliteringen pågår. Dette pga. anleggstrafikk.

Husk å snakke med barna om at det vil være store kjøretøy på veien i borettslaget.

Unngå unødvendig kjøring inn slik at anleggsbilene kommer frem.

 

Ny brannvei (ankomstvei for brannbil/store uttrykkningskjøretøyer) vil bli anlagt bak Skredderveien 15/17/19. Dette er vi pålagt å gjøre i henhold til en brannvernsrapport som er utarbeidet i forbindelse med rehabiliteringen.

 

Vi gleder oss til å komme i gang med dette spennende prosjektet 

 

ØKNING FELLESKOSTNADER

Styret i Trolldalen 1 Borettslag har vedtatt at felleskostnadene skal økes med 9,69% fra          1/10-2021. Dette skyldes nytt lån til rørrehabilitering og er første økning av totalt 4 økninger.

Felleskostnader økes 9,69% fra 1/10-21:

 • 2 roms blokk          kr 3 168          til kr 3 475  + kr 151 + kr 125
 • 2 roms blokk          kr 3 611          til kr 3 961  + kr 151 + kr 125
 • 2 roms blokk          kr 3 487          til kr 3 825  + kr 151 + kr 125
 • 2 roms blokk          kr 3 293          til kr 3 612  + kr 151 + kr 125
 • 2 roms                   kr 3 258          til kr 3 574  + kr 151
 • 3 roms                   kr 3 639          til kr 3 992  + kr 151
 • 3 roms                   kr 4 189          til kr 4 595  + kr 151
 • 3 roms blokk          kr 4 124          til kr 4 524  + kr 151 + kr 125
 • 4 roms                   kr 4 317          til kr 4 735  + kr 151
 • 4 roms blokk          kr 4 593          til kr 5 038  + kr 151 + kr 125
 • 5 roms                   kr 5 034          til kr 5 522  + kr 151
 • 5 roms                   kr 4 731          til kr 5 189  + kr 151
 • 5 roms                   kr 4 667          til kr 5 119  + kr 151

 

 

Det betales  kr 151,- pr mnd til den kollektive avtalen for internett/TV.

Blokkene skal betale kr 125,- pr. leil. pr. mnd. for trappevask.

Nye blanketter for felleskostnader sendes ut i september.  Beboere med avtalegiro vil bli trukket direkte og de som har E Faktura vil få faktura tilsendt i egen nettbank.