Kontaktinformasjon på byggeplass

AF Bygg Østfold ved

Alle spørsmål og kommunikasjon i forbindelse med arbeidene skal stilles skriftlig til AF sin byggeplassledelse.

Vi etablerer 2 stk. brakkerigger, en hovedrigg foran Skredderveien 15 og en rigg ved Trollveien 16.

Våre arbeidstider er kl.07.00 – 15.30.

 

Fremdrift / oppstart

Hver enkelt beboer får fremdriftsplan som er foreløpig og man må påregne visse justeringer. Beboere skal bli oppdatert når vi nærmer oss.

 

Om gjennomføringen av arbeidene:

Andelseiere vil bli innkalt til et valg/tilvalgsmøte med entreprenør. I den forbindelse vil det bli avholdt førbefaring av leiligheter før oppstart av arbeidene, med andelseier til stede.

Det er satt opp en visningsbrakke (Showroom) utenfor Trollveien nr.23.

Vi vil bruke en nettbasert tilvalgsportal ved navn Bygr. Der får hver andelseier mulighet til å gjøre valg og tilvalg, tilpasninger og kommunisere med AF om eventuelle endringer også ut over hva som er lagt inn som standard valgmuligheter.

Ønsker noen å se i visningsbrakka kan både vi og styret i borettslaget kontaktes.

Alle møter og befaringer skjer imellom 07.00 og 15.30 etter avtale.

 

Hva blir gjort på førbefaringen:

AF med sine underentreprenører befarer leilighetene som blir berørt av arbeidene, det avtales hva som må flyttes av løst inventar/møbler før oppstart.

Berørte rom vil bli målt opp og kontrollert.

Har du planer om omgjøring av din leilighet er tiden inne for det nå, vi gir pris på det du måtte ønske.

 

Hva blir gjort av rivearbeider i din leilighet:

I bad/vaskerom blir alt av fast inventar demontert og fraktet ut i avfallscontainer om det ikke står merket at det ønskes gjenbrukt. Dere merker dette for gjenbruk/ikke kastes og settes på anvist plass.

På kjøkken skal det skiftes avløp og dere får ny kran, i rekkehusene blir også varmtvannsbereder skiftet ut. Det må påregnes en del støy i leilighet i forbindelse med rivearbeidene. AF vil prøve å begrense nedstøving ved å montere plastdør mot tilstøtende rom samt avtrekksvifte der det er hensiktsmessig. Ørepropper kan fås av vaktmester.

 

Hva gjøres med nøkler til leiligheten, låserutiner:

AF mottar nøkkel av andelsinnehaver til bruk i hele byggeperioden, I tilfelle(r) hvor ikke beboer er hjemme i byggeperioden så har AF ansvaret for låsing. Ytterdør til leilighet vil stå åpen i arbeidstiden.

AF etablerer egen låserutine samt at nøkler legges i safe nattestid.

 

Hvor lang byggetid:

Det tilstrebes 5-7 ukers byggetid avhengig av hvor mye jobb det er på hvert enkelt bad.

Leiligheten blir helt uten vann og avløp i ca. 3 uker, og etter ca. 3 uker tilstrebes det at kjøkkenet vil være tilkoblet.

 

Dvs. at bruk av vask med avløp på kjøkkenet er da ikke tilgjengelig i denne perioden. Vask av kopper og kar i balje må således utføres i provisoriske brakker ute. Engangstallerken etc. er ofte benyttet som et alternativ i et slikt prosjekt.

Det kan bli nødvendig med noe arbeider utover kl.15.30, da skal vi prøve å unngå støyende arbeider.

Provisorisk WC/Dusj:

Det etableres toalett/dusj brakke i nærheten av oppgangene i blokkene og på nærmeste fellesareal for rekkehusene. Det etableres 2 brakker for vaskemaskiner, en ved blokkene og en ved riggen til rekkehusene. Renhold og vask av brakkene tas hånd om av borettslaget, en gang pr. dag hele uken igjennom. Toalettpapir, tørkepapir og såpe holdes av borettslaget.

 

Dette må beboer gjøre før arbeidene starter:

Rydde entre og bad for løst inventar før oppstart, dvs. bilder på vegger, kommode, skap mm.

Kjøkken og vaskerom må også ryddes, både på benker og innvendig skap på kjøkken for å komme til vann og avløp, samt varmtvannsbereder. Vi orienterer om dette på førbefaring.

Spesiell tildekking av møbler etc. Gjenstander som står på hyller i andre rom i leiligheten, bør også sikres. AF har ikke ansvar for skader/ødeleggelser av denne art.

 

Befaringer etter endt arbeid i din leilighet:

AF tar sluttbefaring etter utført arbeid sammen med beboer og Vansjø BBL.

Sluttbefaringsprotokoll skrives og feil rettes opp innen avtalt tid.

Når eventuelle feil og mangler er rettet opp må beboer kvittere på en befaringskontroll. Da vil nøkkel bli utlevert.

 

Standard leveranse - tilvalg:

Som nevnt tidligere vil hver beboer bli kontaktet pr. e-post av tilvalgsporten Bygr.

Hver beboer trykker seg gjennom menyene i systemet, der dere selv bestemmer om dere ønsker standard utførelse eller tilvalg. Etter at hver beboer har valgt sine valg, får dere en SMS for bekreftelse av valgene som er utført. AF og BRL vil være behjelpelige med Bygr.

Vi har som tidligere nevnt også en brakke utenfor Trollveien nr.23 som «showroom», der kan de som vil se på hva de skal velge, ta en titt i ro sammen med en representant fra styret, eventuelt en representant fra AF.

 

Evt. tilvalg ut over standardpakke faktureres direkte til andelseier.

Alle tilvalg vil få et stk. administrasjonsgebyr på kr. 1500,- samlet.

 

Er det ønske fra beboer om oppussing/utvidelse av bad mm. må dette varsles AF så snart som mulig. Dette arbeidet blir utført etter egen avtale med beboer og faktureres direkte kunden.

Om beboer tidligere har kjøpt inn/har innredning, så må AF i hvert enkelt tilfelle avklare om dette kan de/remonteres av AF eller AF’s samarbeidspartnere. Inngås det en avtale om remontering av eksisterende innredning gis det ikke produktgaranti.

Kraner vil ikke bli remontert av AF, selv om disse er anskaffet nye av andelseier.

Eksempel på standard leveranse bad

Badene blir flislagt på gulv og vegger.

Taket blir gipset og malt hvitt.

Gulvene på badene vil få varmekabler

Det monteres downlights i tak i bad.

Det monteres vegghengt WC.

Det monteres servant med underskap med kran og speilskap på bad.

Det monteres toalettrullholder, krok for håndkle ved servant og stang for badehåndkle

Ny dusj med glassdører i nedsenket sone på bad, alternativt badekar som opprinnelig.

 

Ny dør til bad, samt ny kran til kjøkken inkl. nytt avløp.

 

Alle henvendelser vedr. prosjektet skal gå til AF byggeplass administrasjon:

Generelle henvendelser ønskes på e-post. Husk å merk meldingen med navn/adresse/mobilnr.

Henvendelser som gjelder tilvalg/endringer må gjøres i Bygr. Dette for at alle (både beboere og AF) skal ha oversikt over valg/endringer/spørsmål i hele prosjektets periode.

Det betyr ikke at dere ikke kan ringe oss, men for generelle henvendelser så ønskes dette skriftlig.

 

Med vennlig hilsen:

Martin Glomsrød

911 33 400

Martin.glomrsod@afgruppen.no

 

Jan Kristian Nordli

416 16 959

jan.kristian.nordli@afgruppen.no