I dette rommet kan man se hva som er standardutstyr og hva man kan velge som tilvalg.