Området ved innkjøring som vist på skisse vil bli avsperret for tilkomst for anleggsmaskiner.

 

For Trolldalen 1 brl

Øyvind Tomte Larsen

Vansjø Boligbyggelag