Andelseier har vedlikeholdsplikten på innvendige overflater og må således stå for denne oppussingen av tilstøtende rom

Råteskader skyldes fuktskader over lengre tid og i de fleste tilfeller utett våtrom. Dette anses som et vedlikehold som tilfaller andelseier, men man ser at dette må skiftes for

å kunne ferdigstille rommene iht. prosjektet. 

 

Der hvor det oppdages mugg/sopp på veggplater/himlingsplater etc. på siden mot tilstøtende rom varsles dette til andelseier og må således utbedres av andelseier.

 

Selve kostnaden med å skifte ut råte etc. fra bad/vaskeromsside dekkes inn under prosjektet som uforutsette kostnader.

 

VBBL kan bistå med befaring og vurdering der dette er påkrevet.

 

 

 

 

For Trolldalen 1 BRL

 

Vennlig hilsen

 

Lars Knutsen

Øyvind Tomte Larsen

 

 

Vansjø Boligbyggerlag