Dette da primært etter arbeidstid og frem til oppstart på morgenen. Ytterdører må da være lukket.

Kostnader for merforbruk av strøm vil være begrenset i byggeperioden og vil stort sett fordele seg likt for alle beboere. Spesielle forhold sett opp mot høyere strømpriser er forhold utenfor vår kontroll.

Styret ser det vanskelig å kompensere dette for hver enkelt, som igjen uansett vil bli belastet andelseiere gjennom høyere fellesutgifter.

 

Hilsen
Styret i Trolldalen 1 brl.