Viktig at alle har røykvarslere i leilighetene sine.

Mvh

Styret i Trolldalen 1 Brl.