Forbefaring:

Du får en melding fra AF hvor det står når de ønsker å komme til deg for å gjennomføre en forbefaring. Under forbefaringen vil de måle opp badet/badene og forklare prosessen. Det avtales hva som må flyttes av løst inventar/møbler før oppstart. Har du planer om omgjøring av våtrom i din leilighet er tiden inne for det nå, AF vil gi pris på det du måtte ønske å endre. Her er det anledning til å stille spørsmål. Det er en representant fra AF og en fra styret som er med på befaringen. Alle møter og befaringer skjer imellom 07.00 og 15.30 etter avtale.

 

Showrom:

Etter forbefaringen er det anledning til å avtale visning i showrommet ved Trollveien 23. Her er det utstilling av fliser, dusj og badromsinnredning bl.a.

 

Bygr:

Bygr er en nettside du blir invitert til av AF. Du vil få følgende sms:

Hei! Ifbm rørteknisk rehabilitering, så er det planlagt oppstart i deres bolig DATO. Dette kan endre seg dersom det dukker opp noe uforutsett som AF ikke kan stilles ansvarlig for. Borettshaver er ansvarlig for å overlevere nøkkel til prosjektledelsen i AF, samt rydde gangarealet og tømme badene klart for arbeid.

I tillegg til sms får du også en invitasjon på mail med bruker til nettsiden Bygr. (husk å sjekke spam/søppelpost)

På denne nettsiden er det informasjon om de forskjellige produktene du kan velge til ditt bad. Hver andelseier har mulighet til å gjøre valg og tilvalg, tilpasninger og kommunisere med AF om eventuelle endringer også ut over hva som er lagt inn som standard valgmuligheter. I Bygr er det en tidsfrist for når du må legge inn valgene dine.

All kommunikasjon med AF skal foregå gjennom Bygr.

 

Fremdriftsplan:

Rekkehus: Du vil få beskjed fra TT-teknikk eller Recover som skal inn å gjøre en jobb, en relining på bunnledningen en uke før AF starter sitt arbeid. Dette er en jobb som må gjøres, og som man ikke visste om før prosjektet startet. Det må trekkes en strømpe innvendig i avløpet og ned til bunnledningen som går under rekkehuset. Dette da avløpsledning er fra byggeåret, og den kan ikke skiftes i forbindelse med rørprosjektet. For at vi ikke skal være til hinder for fremdriften til AF må vi gjøre dette i forkant.

Strømpetrekking vil bli utført av TT-teknikk. Recover vil åpne veggen hvor stakeluke er for tilkomst. Det vil da ikke være tilgang til vann og avløp i boligene. Vaskemaskin kan IKKE benyttes da den ikke har noe avløp før våtrommene er ferdigstilt.Dere må da benytte utvendig sanitæranlegg og vaskemaskinene som er satt ut.

Du vil få en melding fra AF om når de skal starte i din leilighet.

 

 

Dette må du gjøre før arbeidene starter:

Rydde entre og bad for løst inventar før oppstart, dvs. bilder på vegger, kommode, skap mm. Kjøkken og vaskerom må også ryddes, både på benker og innvendig skap på kjøkken for å komme til vann og avløp, samt varmtvannsbereder. Vi orienterer om dette på forbefaring. Spesiell tildekking av møbler etc må beboer selv gjøre. Gjenstander som står på hyller i andre rom i leiligheten, bør også sikres. AF har ikke ansvar for skader/ødeleggelser av denne art. Det vil kunne oppstå sprekker/riss, det kan man ikke unngå ved rehabilitering av en slik art. Dette oppstår som følge av de spenninger som opptrer i plateskjøter og overganger og som man vil kunne få uavhengig av en rehabilitering pga. latente spenninger. AF er ikke ansvarlig for dette og det må andelseier utbedre selv.

Hva blir gjort av rivearbeider i din leilighet:

I bad/vaskerom blir alt av fast inventar demontert og fraktet ut i avfallscontainer om det ikke står merket at det ønskes gjenbrukt. AF kan bistå med å demontere inventar for gjenbruk på regning. Selv om det utvises aktsomhet under demontering kan ikke AF ta ansvar for eventuelle skader som oppstår ved demontering. Dere merker dette for gjenbruk/ikke kastes og det settes på anvist plass.

På kjøkken skal det skiftes avløp og dere får ny kran, i rekkehusene blir også varmtvannsbereder skiftet ut. Det må påregnes en del støy i leilighet i forbindelse med rivearbeidene. AF vil prøve å begrense nedstøving ved å montere plastdør mot tilstøtende rom samt avtrekksvifte der det er hensiktsmessig. Ørepropper kan fås av vaktmester. Kjøkkenventilatorer som er tilkoblet ventilasjonskanal i rekkehus kobles fra og andelseier må selv sørge for vifteløsning med kullfilter.

Hva gjøres med nøkler til leiligheten, låserutiner:

AF mottar nøkkel av andelsinnehaver til bruk i hele byggeperioden senest en virkedag før oppstart, Leiligheter med elektronisk lås bes eventuell autolås funksjon deaktivert på dagtid. I tilfelle(r) hvor ikke beboer er hjemme i byggeperioden så har AF ansvaret for låsing. Ytterdør til leilighet vil stå åpen i arbeidstiden. AF etablerer egen låserutine samt at nøkler legges i safe nattestid.

Hvor lang byggetid:

Det tilstrebes 5-7 ukers byggetid avhengig av hvor mye jobb det er på hvert enkelt bad. Leiligheten blir helt uten vann og avløp i ca. 3 uker, og etter ca. 3 uker tilstrebes det at kjøkkenet vil være tilkoblet. Dvs. at bruk av vask med avløp på kjøkkenet er da ikke tilgjengelig i denne perioden. Vask av kopper og kar i balje som på camping. Engangstallerken etc. er ofte benyttet som et alternativ i et slikt prosjekt. Det kan være lurt å ha en vannkanne som du kan hente vann i.

Det kan bli nødvendig med noe arbeider utover kl.15.30, etter denne tid vil AF prøve å unngå støyende arbeider.

Provisorisk WC/Dusj/vaskemaskin/tørketrommel:

Det etableres toalett/dusj brakke i nærheten av oppgangene i blokkene og på nærmeste fellesareal for rekkehusene. Det etableres 2 brakker for vaskemaskiner, en ved blokkene og en ved riggen til rekkehusene. Renhold og vask av brakkene tas hånd om av borettslaget, en gang pr. dag hele uken igjennom. Toalettpapir, tørkepapir og såpe holdes av borettslaget.

Befaringer etter endt arbeid i din leilighet:

AF tar sluttbefaring etter utført arbeid sammen med beboer og Vansjø BBL. Sluttbefaringsprotokoll skrives og feil rettes opp innen avtalt tid. Når eventuelle feil og mangler er rettet opp må beboer kvittere på en befaringskontroll. Da vil nøkkel bli levert tilbake.

Corona: Dersom det er smitte hos deg er det viktig at du gir beskjed til AF og styret.

De ansvarlige for prosjektet fra AF er:

  • Prosjektleder Martin Glomsrød (Blokkleiligheter)                                                                          mobil 911 33 400 , e-post: glomsrod@afgruppen.no
  • Anleggsleder Jan Kristian Nordli (Rekkehusleiligheter)                                                                 mobil 416 16 959, e-post: kristian.nordli@afgruppen.no