Det vil bli gravearbeider utvendig for flere av endeleilighetene.  

Vannledningene vil bli trukket inn i leiligheten fra den siden kummen ligger.  Nærmere beskrivelse og trasevalg inne, vil bli orientert og gjennomgått ved førbefaring som dere innkalles til fortløpende av AF.

Det vil si at de som blir berørt blir innkalt til et møte.

Øvrig orientering i forhold til utførelse vil bli gjennomgått i beboermøte som dere innkalles til.

Nærmere oppstartsdato for gravearbeider blir formidlet via sms.