Fra 25. oktober vil det bli graving ved blokkene fra trafostasjonen, ny hovedstrøm. Dette for å øke strømkapasiteten. Vi sender ut sms og prøver å holde dere oppdatert.

Gravingen vil være langs Skredderveien 15 og 17 ved inngangspartiet og fra trafostasjonen opp til Skredderveien 19.

Grøntområde vil bli tilbakesatt når alt er ferdig. 

Innkjøring til blokkene kan være vanskelig mens de holder på. 

I tillegg er det graving av vannrør ved rekkehusene. De som er berørt av dette får beskjed.